Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Dítě na sociáních sítích – beseda s Policií ČR

Ve čtvrtek 8. listopadu naši školu navštívil mluvčí územního odboru Policie ČR Jihomoravského kraje, pan Bc. Petr Zámečník. Formou filmové projekce s besedou se rodiče našich žáků dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a způsoby řešení kyberšikany. Součástí přednášky byly důležité informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Celý program byl obohacen také o filmové ukázky, které rodiče seznámily se závažnou problematikou nebezpečí internetu a kyberšikany. Beseda pro rodiče zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Preventivního programu školy v rámci prevence rizikového chování a ke spolupráci rodičů a školy v letošním školním roce.

p1090962.jpg      p1090964.jpg

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence