Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Den s myslivci

V pátek 22. 6. 2018 připravilo Myslivecké sdružení Vnorovy pro žáky naší školy Den s myslivci. Na žáky čekalo pět stanovišť, kde se skupiny žáků střídaly a dovídaly se zajímavosti ze světa myslivosti. Nechyběli lovečtí psi, střílení ze vzduchovky nebo brokovnice, vědomostní kvíz ze znalostí z přírody a také možnost opéct si nad ohněm špekáček. V závěru Dne s myslivci byly vyhodnoceny tři nejlepší týmy z 1. i 2. stupně, které dosáhly nejvyšího počtu bodů z vědomostního kvízu a byly oceněny sladkou odměnou. Vnorovským myslivcům patří velký dík za organizaci.

Zapsala: Mgr. Iva Studničková