Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Noc s Andersenem - 2. odd. ŠD

Ve spolupráci s místní knihovnou se konala ve 2. oddělení ŠD Noc s Andersenem v prostorách školní družiny. Celý týden této noci předcházelo lovení bobříků Jaroslava Foglara. Na tohoto..

Účast dětí 2. oddělení ŠD

Život v naší obci je spjat i s vodními toky, které jsou nedaleko, a to s řekou Moravou a Baťovým kanálem. Jezdíme tam na výlety, chodíme na vycházky, jsou nám inspirací i v naší tvorbě..

Mikulášská nadílka 2017

Jak je už zvykem, i tento rok jsme ve škole pořádali mikulášskou nadílku. Jako andělé s Mikulášem a čerty jsme si my, žáci devátého ročníku, připravili program pro 1. - 6. třídu..

CO2 liga

Do tohoto projektu jsme s několika žáky II. stupně letos zapojeni. Podařilo se nám za tu dobu splnit úkoly, které nám autoři projektu posílají a také vytvořit webové stránky s vypracovanými..

« Novější články 1 2 3 Starší články »